css templates

Ölçme Değerlendirme

Palindrom, gerçekleştirdiği araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetleri kapsamında ihtiyaca yönelik ölçme-değerlendirme stratejileri ve araçları geliştirmekledir. Bu yolla elde ettiği verileri çeşitli değişkenler açısından durum tespiti, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yapılandırılmasında kullanmaktadır. Kullandığı envanterler arasında dünyada geçerlilik ve güvenirliği yaygın olarak kabul edilen Cornell Eleştirel Düşünme Testi de yer almaktadır. Palindrom’un sunduğu bazı ölçme değerlendirme hizmetleri şunlardır;

● Öğretmen ve öğrenciler için performans değerlendirme programları

● Düşünme becerileri değerlendirme envanterleri

● Kurumsal ihtiyaçlara yönelik ölçme araçları geliştirme

● Nitel ve nicel değerlendirme programları

● Etnografik değerlendirme

Bilişsel ve üstbilişsel becerilerin değerlendirmeleri

Cornell Eleştirel Düşünme Testi ve uygulamaları