Mobirise

Nasıl Yaparız ?

Palindrom yürüttüğü araştırma, uygulama, eğitim, danışmanlık, etki değerlendirme, sosyal sorumluluk çalışmalarının tamamında kurumsal bağımsızlık, nesnellik, şeffaflık, özgünlük, yenilikçilik, işbirliği, katılımcılık, verimlilik ve profesyonellik ilkelerini benimser. Sorun ve çalışma alanlarını bilimsel araştırma metodoloji kullanarak inceler ve uygular. Ekibimiz yürütülen çalışmalarda liyakat, dayanışma, etkenlik, demokratik ve gönüllülük esaslarıyla görev alır ve uygulamalar yapar.