site templates free download

Gönüllülük

Palindrom kırsal kalkınma, kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliği, dezavantajlı öğrenciler, mevsimlik tarım ve çocuk işçiliği alanlarında çalışan kurum, dernek, vakıf, kooperatiflere gönüllü destekler sağlamaktadır. İnsan kaynakları ve envanterlerini toplumsal fayda, eşitlik ve kalkınma için sosyal sorumluluk çerçevesinde paylaşmaktadır.