how to make a site

Eğitim

Palindrom, farklı hedef kitleler için öğrenen merkezli ve araştırma verilerine dayalı eğitim programları tasarlamakta ve yürütmektedir. Eğitimleri gerçekleştiren eğitmen kadrosu; pedagojik alan bilgisi açısından donanımlı, ulusal ve uluslararası projelerde yer almış farklı disiplinlerden akademisyen, uzman, danışman öğretmen ve gönüllülerden oluşmaktadır. Teori ile pratiği birbirine yaklaştırma amacını benimseyen Palindrom’un yürüttüğü bazı eğitim faaliyetleri şunlardır;

● Eleştirel düşünme becerileri eğitimi programı  ● Müzakere yöntem ve teknikleri eğitimi programı

● Veriye dayalı karar verme eğitimi programı  ● Eğiticiler için mesleki gelişim programları 

● Argümantasyon tabanlı eğitim programları  ● Araştırma ve sorgulama tabanlı eğitim programlarI

● Örgün eğitime yönelik okul dışı öğrenme programları  ● Öğretmenlere yönelik yetkinlik geliştirme programları

● Biyoteknoloji eğitimi programları  ● Dezavantajlı gruplar için eğitim faaliyetleri

● Etkili iletişim ve yönetimde yaratıcı drama eğitimleri  ● Yaratıcı drama ile sosyo-duygusal beceri gelişim programları