online web builder

Danışmanlık

Palindrom, kurumların sektörel başarısı ve istikrarını doğru stratejilerle desteklemeye yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu doğrultuda; kurumsal yapıların eğitim programlarının boylamsal düzeyde yapılandırılması, bu yapılara uygun içerik ve pedagojinin seçilmesi, çalışanlardan beklenen yeterliklerin belirlenmesi ve ölçülmesi, analiz edilen sonuçların değerlendirilerek programın yeniden yapılandırılmasını kapsayan destek hizmetleri sunulmaktadır.

Palindrom’un sunduğu bazı danışmanlık faaliyetleri şunlardır;

● Çalışanların veya paydaşların düşünme becerilerinin geliştirilmesi,

● Kurumsal eğitim programlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,

● Kurumların sürdürülebilirliğine ilişkin eylem planlarının yapılandırılması ve değerlendirilmesi

● Kurum ve okul iklimi / ekosistemi’nin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi