free responsive site templates

Danışmanlık

Palindrom, kurumların sektörel başarısı ve istikrarını doğru stratejilerle desteklemeye yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu doğrultuda, kurumların insan kaynakları birimlerine eğitim programlarının boylamsal düzeyde yapılandırılması, uygun içerik ve pedagojinin seçilmesi, çalışanlardan beklenen yeterliliklerin belirlenmesi ve ölçülmesi ile elde edilen sonuçlar değerlendirilerek programın yeniden yapılandırılmasını kapsayan destek hizmetleri sağlamaktadır. Palindrom’un sunduğu bazı danışmanlık faaliyetleri şunlardır;

● Çalışanların veya paydaşların düşünme becerilerinin geliştirilmesi,

● Kurumsal eğitim programlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,

● Kurumların sürdürülebilirliğine ilişkin eylem planlarının yapılandırılması ve değerlendirilmesi

● Kurum ve okul iklimi / ekosistemi’nin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi