responsive web templates

Cornell Eleştirel Düşünme Testi

Palindromun güçlü kurumsal ortakları arasında Critical Thinking Co. da yer almaktadır. Palindrom ve Critical Thinking Co işbirliği ile dünyanın en çok tercih edilen ve en saygın eleştirel düşünme testi olan Cornell Eleştirel Düşünme Testlerinin de Türkiye’deki yasal haklarına sahiptir. Palindrom sekiz yıldır ülkemizde 30.000 yakın bireyle yaptığı uygulamaların sonucunda testlerin hem geçerlik ve güvenirliklerini uluslararası akademik yayınlarla* onaylamış hem de ülke norm ve standardizasyonuna ulaşmıştır. İki düzeyde yapılandırılan testler dokuz yaş üzeri tüm bireylere uygulanabilmektedir. Testler ile katılımcıların tümevarım, tümdengelim, varsayım kurma, gözlem yapma, kaynağın güvenilirliğini sorgulama ve anlamlandırma becerileri değerlendirilmekte ve uluslararası akreditasyonla sertifikalandırılmaktadır. 

http://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1027/1015-5759/a000230?journalCode=jpa


CORNELL ELEŞTİREL DÜŞÜNME TESTİ

“Eğer çocuklara bildiklerimizi öğretirsek, bildikleri bizim bildiklerimizle sınırlı kalır.

Eğer çocuklara düşünmeyi öğretirsek bildiklerinin sınırı olmaz” (Michael Baker).

Cornell Eleştirel Düşünme Testi, 50 yılı aşkın süredir düşünme becerilerini değerlendirme alanında faaliyet gösteren, 100’den fazla uluslar arası ödüle sahip Cornell Critical Thinking tarafından geliştirilmiştir. Testin Türkiye’deki yasal hakları Palindrom’a aittir. Cornell Critical Thinking Company uzun yıllar boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu çeşitli ürünler ortaya koymaktadır. Cornell Eleştirel Düşünme Testi bu çalışmalara örnek olarak verilebilecek bir üründür.Test 1985 yılından günümüze gerçekleştirilen çok sayıdaki geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının sonucunda bugünkü halini almıştır. Bu bağlamda Cornell Eleştirel Düşünme Testi gerek ülkemizde gerekse yurt dışında alanında en çok tercih edilen ve bu alandaki akademik çalışmalarda vazgeçilmez bir ölçme değerlendirme aracıdır.


Kimlere Uygulanabilir?

Cornell Eleştirel Düşünme Testi farklı yaş gruplarına uygulanan iki ayrı düzeye sahiptir:

- Düzey X: 10+ yaş aralığında uygulanan test toplam 76 sorudan oluşmaktadır. Testin yönergesi açık olup uygulama için herhangi bir uzmanlık gerekmemektedir.

- Düzey Z: 16 yaş ve üzerine uygulanan test toplam 52 sorudan oluşmaktadır. Testin yönergesi açık olup uygulama için herhangi bir uzmanlık gerekmemektedir.  


Test Hangi Becerileri Kapsamaktadır?

Cornell Eleştirel Düşünme Testleri 6 alt beceriyi kapsamakta ve ölçmektedir. Bu beceriler aşağıda kısaca açıklanmıştır:

- Tümevarım Yapma: Bir olay, durum veya olgu gibi görünen süreçlerden yola çıkarak genele dair çözümler ve sonuçlar üretebilme becerisidir. 

- Tümdengelim Yapma: Genele atfedilmiş çözümlerin ve sonuçların, olgular arası bağlantı kurarak daha özel durumlara uyarlama ve gerçekleştirme becerisidir. 

- Gözlem Yapma: Çevresel faktörleri ve etki düzeylerini tespit edebilme, doğru analizleri gerçekleştirme becerisidir. 

- Anlamlandırma: Sahip olunan bilgiler ile yeni bir bilgi veya durum arasında ilişki kurma becerisidir. 

- Varsayım Kurma: Olaylar arasında nedensellik ilişkileri kurmaya olgular oluşturmaya dayalı bir beceridir.

Kaynağın Güvenirliğini Sorgulama:.Elde edilen sonuçların eldeki verilerden hareketle çıkarılıp çıkarılamayacağına karar verme ve otoriteyi değerlendirebilme ile ilgili beceridir. 

Cornell Eleştirel yurtiçinde ve yurtdışında alanının en çok tercih edilen ve bu alandaki akademik çalışmalarda vazgeçilmez bir ölçme değerlendirme aracıdır. Testin kullanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için www.elestireldusunmetesti.com’u ziyaret edebilir ya da cornell@palindrom.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.