free html5 templates

Bilişsel ve Üstbilişsel Becerilerin Analizi

Bilişsel ve üstbilişsel beceriler içerik bilgisinden bağımsız olarak ölçülmesi zor olan becerilerdir. Bununla birlikte bireylerin farklı bağlamlarda içerikten bağımsız düşünme becerilerin değerlendirilmesi hem eğitim programlarının yapılandırılmasında hem de eğitim çıktılarının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Palindrom desteklediği ve öncülüğünü yaptığı araştırma faaliyetlerinden elde edilen bulgulara dayanarak düşünme becerilerin analiz edildiği ölçme ve değerlendirme araçları geliştirmektedir. Akademik araştırma bulguları ile geliştirilen yapılandırılmış yazma yönergeleri uygulanarak bireylerin alan bilgisinden bağımsız konularda argümanlar kurmaları sağlanmaktadır. Yazma etkinlikleri Palindrom tarafından geliştirilen değerlendirme rubrikleri ve normları kullanılarak cümle cümle alan uzmanları tarafından analiz edilmekte ve katılımcıların bilişsel/üstbilişsel becerileri şemaları çıkartılmaktadır. Sadece Palindrom tarafından uygulanabilen ve sonuçları insan kaynakları ve stratejik planlama birimlerince farklı bir girdi olarak kullanılan yazma analizleri bireysel ve kurumsal anlamda düşünme becerileri haritası da çıkartabilmektedir.