free bootstrap templates

Araştırma

Palindrom araştırma alanlarını yaptığı ihtiyaç analizleri ve kendi araştırmaları ile güncel alan yazınında elde edilmiş veriler ışığında belirlemektedir. Araştırma sonuçları, Palindrom bünyesinde yürütülen tüm faaliyetlerin çıkış noktasını oluşturmak adına önemli bir yere sahiptir.

● Argümantasyon ve araştırma-sorgulama tabanlı öğrenme süreçleri ve etkileri

● Mesleki gelişim programlarının niteliği 

● Öğretmenlerin mesleki gelişimleri ve etkileri

● Eleştirel düşünme becerileri, değişimi ve etkileri

● Epistemolojik inançlar, değişimi ve etkileri 

● Öğrenme amaçlı yazma ve etkileri