website templates

Araştırma

● Palindrom, çalışma alanlarını; ihtiyaç analizleri, kendi araştırmaları ve güncel alan yazınından elde edilmiş veriler ışığında belirlemektedir. Araştırma sonuçları, Palindrom bünyesinde yürütülen tüm faaliyetlerin çıkış noktasını oluşturmak adına önemli bir yere sahiptir.

Araştırma Alanlarımız

● Argümantasyon ve araştırma-sorgulama (inquiry) tabanlı öğrenme süreçleri ve etkileri 

● Mesleki gelişim programlarının nitelik değerlendirmesi 

● Öğretmenlerin mesleki gelişimleri ve etkileri

● Eleştirel düşünme becerileri, değişimi ve etkileri

● Epistemolojik inançlar, değişimi ve etkileri 

● Öğrenme amaçlı yazma ve etkileri